canstockphoto28952175

UW SUBSIDIE AANVRAAG BEGELEIDEN ?

PRODUCTEN

Windenergie
Windenergie speelt een belangrijke rol in onze economische, milieu- en energie toekomst. Wereldwijd produceren windturbines emissievrije elektriciteit voor huishoudens en industrie.

Voor het plaatsen van windturbines moet een bouwvergunning en een milieuvergunning worden verleend, hierin wordt beoordeeld of de bouw in het bestemmingsplan past. Op plaatsen die geschikt zijn voor windturbineparken is het elektriciteitsnet daarvoor niet altijd geschikt. Dit maakt dan een uitbreiding of een versterking van het elektriciteitsnet noodzakelijk.

Zonne-energie
Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom). Het is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit op te wekken. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.

De GroEnergie groep beschikt over meer dan 6 jaar expertise en ervaring als consultant op het gebied van zonne-energie. Zonne-energie wordt een cruciaal onderdeel van de wereldwijde elektriciteits-voorziening.


Bio-energie
In een duurzame energievoorziening neemt biomassa een centrale plaats in. Biomassa is een flexibele en allround duurzame energiebron. Een continue aanvoer van biomassa, gezonde economische en technische planning en exploitatie vormen de voorwaarden voor een rendabele omzetting van biomassa in energie.

Driekwart van alle duurzame energie in Nederland wordt gemaakt van biomassa. Dit plantaardige en dierlijke materiaal kan als bron dienen voor de productie van elektriciteit, warmte en gas.

Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal (biomassa). Dit is bijvoorbeeld hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest.

Led-verlichting
Het woord led light-emitting diode in het Nederlands licht-uitstralende diode. Behalve de eigenlijke diode wordt ook het geheel van de halfgeleider met reflector, contactpunten en behuizing/lens led of ledje genoemd. Worden verscheidene van zulke leds gecombineerd in een grotere behuizing, dan spreekt men van een led- lamp.

LED-lampen gaan direct aan met een druk op de knop. Gaan tot 25 keer langer mee dan gloeilampen terwijl ze een fractie van de energie verbruiken.

LED-lampen kunnen in slechts 18 maanden worden terugverdiend en leveren al vanaf dag één een bijdrage aan het milieu.
Facebook